Marathi Good Morning by Aaryaa Joshi : 111363676

शेणाचा मातीचा
अनामिक ओढीचा
गंध दरवळे उरी
माझ्या मायेच्या घराचा!
भल्या सकाळच्या पारी
जाग आणे कुणी पक्षी

read more

View More   Marathi Good Morning | Marathi Stories