Marathi Good Morning by Aaryaa Joshi : 111343197

मध्यरातीचा उष्मा
जीवाला सहावत नाही
पहाटवारा
वाहण्याची
ते वाट पाहत राही!
उलघाल होता जीवाची
तुझी सय दा

read more

View More   Marathi Good Morning | Marathi Stories