Marathi Book-Review by Aaryaa Joshi : 111342833

फूल फुलले हीच फुलाची अंतिम कथा
फुलाचे साफल्य त्याच्या बहरण्यात आहे
फूल विचारते,"फळा, तू कुठे आहेस?"
फळ उत्तरत

read more

View More   Marathi Book-Review | Marathi Stories