Gujarati Blog by SUNIL VADADLIYA : 111337930

પ્રેમ એ શું છે ? કશું નહીં વધુ મગજના બગાડ
બીજું કંઈ નહીં પરસ્પર એહસાસ જ પ્રેમ છે

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories