Marathi Good Evening by Aaryaa Joshi : 111336157

तिन्ही सांजेला सांजेला
दिवे लागणीला
माझ्या मनी तुझा नंदादीप
तेजाळला... तेजाळला

Machhindra Mali 10 month ago

छान आहे चारोळी !

View More   Marathi Good Evening | Marathi Stories