Marathi Good Morning by Aaryaa Joshi : 111334049

वासुदेवआला
रामप्रहर झाला
निरागस चोचींमधून
सूर्योदयाचा सांगावा ऐकला!

View More   Marathi Good Morning | Marathi Stories